รับส่งพัสดุด่วน
ถึงมือผู้รับในวันรุ่งขึ้น

พวกเรารับประกันการจัดส่งพัสดุสุดแสนพิเศษ ด้วยการจัดส่งถึงมือผู้รับในวันถัดไป สามารถตรวจสอบได้ผ่าน แอพพลิเคชั่นติดตามสถานะ

รับถึงที่ ส่งถึงมือ

บริการรับพัสดุถึงที่อยู่ของท่าน และนำส่งให้ผู้รับถึงมือ

วงเงินประกันพัสดุสูง

พวกเรารับประกันการสูญหายหรือเสียหายในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท หากเกิดจากความผิดพลาดจากการจัดส่ง หากต้องการวงเงินประกันที่สูงกว่า 1,000 บาท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
02 290 2800